card image

Cybercriminaliteit stijgt explosief in Oost-Nederland

De cybercriminaliteit in Oost-Nederland neemt explosief toe. In 2021 deden tot september al bijna 2000 mensen aangifte van onlineoplichting. Vorig jaar waren dat er in totaal 1606 in Oost-Nederland. De politie zet in op preventie en focust op senioren, de pakkans bij cybercriminelen blijft vooralsnog laag.

Pakkans kleiner dan bij winkeldiefstal

De komende tijd gaat de politie extra aandacht geven aan het onderwerp en wordt er onderzoek gedaan naar de kwetsbare doelgroepen, stelt Leonie Hars. Zij geeft leiding aan het team dat zich binnen de politie IJsselland bezighoudt met digitale veiligheid. 

Stroomversnelling

Het aantal aangiftes van online oplichting neemt enorm toe. In 2019 werden er bij de eenheid Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) 428 aangiften gedaan van cybercrime, in 2021 staat de teller eind augustus al op 1995. Vanaf september zijn nog geen cijfers bekend. 

Cybercriminaliteit stijgt explosief

Schaamte

Hars merkt dat er vaak nog een taboe heerst op online oplichting. ,,Mensen schamen zich ervoor, terwijl dat echt niet hoeft. Dat kan iedereen gebeuren. Wij adviseren mensen daarom vooral aangifte te doen.” Om meer aandacht voor het onderwerp te krijgen, worden de komende tijd ook de senioren opgezocht. ,,Het beste wat je hier tegen kunt doen is natuurlijk voorkomen dat het gebeurt.”

,,Dat doen we bijvoorbeeld door flyers rond te delen, maar ook door in gesprek te gaan. We hebben hierover ook contact met zorgorganisaties, die ons daarbij gaan helpen. Eerder zochten we vooral aandacht op social media, maar daar bereiken we niet iedereen mee. We merken dat senioren vooral kwetsbaar zijn omdat ze vaak vermogend zijn, wat minder digitaal vaardig en soms te goed van vertrouwen.”
 

Aangifte doen

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is portefeuillehouder digitale veiligheid bij de Veiligheidsregio IJsselland. Hij benadrukt ook het belang van aangifte doen. ,,Dan kunnen we in beeld krijgen wat er precies speelt. Ook willen we lokaal in beeld proberen te krijgen wie en waarom slachtoffer wordt van digitale criminaliteit. Welke vormen komen hier precies voor? Dat willen we onderzoeken samen met sociologen en criminologen, zodat we daar ook wat preventie betreft op kunnen inzetten.”

Door hier een beeld van te krijgen, kan beter worden ingespeeld op preventie. ,,Dan kunnen we beter naar die doelgroepen kijken en daarop inspelen met onze campagnes, bijvoorbeeld door voorlichtingen aan jongeren te geven over criminelen die je bankrekening willen gebruiken”, voegt Eren Balanan toe. Hij is portefeuillehouder digitale veiligheid bij politie IJsselland. 

Internetverbinding afsluiten

Bats hoopt dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen in de strijd tegen online misdaad. Hij pleitte in maart 2020 al voor de mogelijkheid om een internetverbinding van daders af te kunnen sluiten. ,,Maar het kost natuurlijk tijd om te onderzoeken of dat mogelijk is en of de wet aangepast kan worden. We willen ook op bepaalde vlakken beter mee kunnen kijken, maar lopen dan bijvoorbeeld ook tegen privacywetgeving aan.”

Recente gebeurtenissen in Cyber Criminaliteit

Bekijk deze items en verbaas u over de internationale opmars van cybercriminaliteit. Ook in Nederland zijn deze criminelen actief.

Hoe een grote oliepijpleiding werd vastgehouden voor losgeld

De grootste petroleumpijpleiding in Amerika werd door hackers gegijzeld in ruil voor miljoenen..

Bekijk de case

Laten we praten over hoe wij jouw beveiliging kunnen verbeteren

Boek een consult
Cybercriminaliteit stijgt explosief in Oost-Nederland
Cybercriminaliteit stijgt explosief in Oost-Nederland

Our Valuable Clients