Audit

Wat is een Cyber Security Audit?

Netwerkbeveiligingsaudits zijn een essentieel onderdeel van de doorlopende risicobeperkingsstrategie van een organisatie. Of de audit nu wordt uitgevoerd door een intern team of een extern auditkantoor, het proces omvat een gedetailleerde en meetbare beoordeling van het beveiligingsbeleid en de beveiligingscontroles van een organisatie. Hoewel het woord ‘audit’ suggereert dat dergelijke beoordelingen onverwacht zijn, wordt een cyberbeveiligingsaudit in de meeste gevallen uitgevoerd met volledige kennis en medewerking van het bedrijf in kwestie.

Een beveiligingsaudit is een uitputtend proces dat enige tijd in beslag kan nemen. Dat komt omdat auditors niet alleen kijken naar de technische kant van netwerkbeveiliging (zoals firewalls of systeemconfiguraties), maar ook naar de organisatorische en menselijke kant van beveiligingsbeleid. Naast het onderzoeken van IT-systemen en historische gegevens, moeten ze ook een reeks persoonlijke interviews afnemen en documentatie beoordelen om ervoor te zorgen dat informatiebeveiligingsprocedures voldoen aan de relevante nalevingsnormen en daadwerkelijk worden gevolgd op een dagelijkse basis.

 

Waarom is een IT-beveiligingsaudit belangrijk?

Er zijn verschillende manieren waarop beveiligingsaudits waarde toevoegen aan een organisatie. In veel gevallen moeten ze in de eerste plaats zelfs een levensvatbaar bedrijf van de grond krijgen. Als een bedrijf niet in staat is aan te tonen dat het over adequate controles beschikt om risico’s te beperken en gegevens te beschermen, zal het moeite hebben om leveranciers te vinden die ermee willen samenwerken of klanten die het hun gegevens willen toevertrouwen. In dat opzicht moet een IT-beveiligingsaudit in zakelijke zin als fundamenteel worden beschouwd. Zelfs nadat de initiële audit is voltooid, moeten organisaties hun checklist voor beveiligingsaudits voortdurend bijwerken om continue naleving te garanderen.

Maar de voordelen van een beveiligingsaudit reiken veel verder dan het voldoen aan de nalevingsnormen. Netwerkbeveiliging is een dynamisch en ontwrichtend veld, en als u geen gelijke tred houdt met de nieuwste ontwikkelingen en cyberdreigingen, kan een organisatie kwetsbaar zijn, zelfs als haar informatiebeveiligingsbeleid in het verleden effectief was. Een cyberbeveiligingsaudit kan kwetsbaarheden en probleemgebieden in een IT-systeem identificeren en laten zien waar beleid en controles moeten worden gewijzigd om ze aan te pakken. Als er bijvoorbeeld onlangs een softwarebeveiligingsupdate is uitgevoerd, maar slechts een paar mensen in de organisatie op de hoogte zijn van deze wijzigingen en er geen overeenkomstige documentatie-updates zijn gemaakt om deze weer te geven, kan dit gebrek aan kennis gegevens in gevaar brengen.

Een beveiligingsaudit is ook belangrijk omdat het een basislijn vormt voor de beveiligingshouding van een bedrijf. Deze basis maakt het gemakkelijker om problemen te diagnosticeren als ze zich voordoen in de nasleep van een audit. Als uit het auditproces bleek dat het beleid en de controles voldoende waren om de risico’s te beperken, dan is de kans groter dat daaropvolgende beveiligingsincidenten het gevolg zijn van iemand die zich niet aan de vastgestelde procedures houdt, dan van een flagrant toezicht op de netwerkbeveiliging.

 

Wanneer is het beste moment om een audit uit te voeren?

In een perfecte wereld zouden beveiligingsaudits deel uitmaken van de normale routine van een IT-afdeling. Helaas hebben maar weinig organisaties de tijd en middelen om hun cyberbeveiliging voortdurend te evalueren. Gezien deze beperking raden de meeste cyberbeveiligingsexperts bedrijven aan om hun checklist voor beveiligingsaudits minstens twee keer per jaar door te nemen. Afhankelijk van de beschikbare middelen en de grootte van de organisatie, is het voor sommige bedrijven niet ongebruikelijk om maandelijks of driemaandelijks cyberbeveiligingsaudits uit te voeren.

Mogelijk moeten speciale audits op een minder regelmatig schema worden uitgevoerd. Elke organisatie die te maken krijgt met een datalek, zal vrijwel zeker een speciale beveiligingsaudit uitvoeren om te bepalen wat er is misgegaan in de nasleep van het incident. Maar er kunnen ook speciale checklists voor beveiligingsaudits nodig zijn in de nasleep van minder zorgwekkende situaties, zoals een belangrijke systeemupgrade, een bedrijfsfusie, een periode van IT-groei of een gegevensmigratie.

 

Welke vragen moet u aan een kantoor stellen?

Hoewel veel speciale audits relatief beperkt van omvang zijn en worden uitgevoerd door een intern team, worden uitgebreide beveiligingsaudits doorgaans uitgevoerd door een extern auditkantoor. In veel gevallen is een audit door een derde partij vereist voor een organisatie om een attest te verkrijgen dat aangeeft dat het voldoet aan verschillende informatiebeveiligingsnormen. Veel klanten eisen bijvoorbeeld dat hun leveranciers een Service Organization Control (SOC)-rapport verstrekken als onderdeel van een checklist voor beveiligingsaudits om te bewijzen dat ze over de juiste beveiligingscontroles beschikken om risico’s te beperken.

Het inschakelen van een externe auditor is echter geen beslissing die lichtvaardig moet worden genomen. Wanneer een organisatie een bedrijf inhuurt om een beveiligingsaudit uit te voeren, gaat het een relatie aan die gedurende een bepaalde periode voortdurende samenwerking vereist. Daarom is het belangrijk om een checklist voor beveiligingsaudits op te stellen en verschillende vragen te stellen bij het evalueren van een kantoor.

Controlelijst voor beveiligingscontroles voor uw kantoor

  • Kunnen we kennismaken met het team waarmee we gaan werken?: Bij het auditproces wordt veel samengewerkt, dus het is belangrijk om vertrouwen te hebben in de kennis, expertise en professionaliteit van de betrokken auditors.
  • Wat zijn de communicatieverwachtingen?: Het doel van een audit is het verzamelen van informatie. Organisaties moeten een duidelijk beeld hebben van hoe auditors tijdens het hele proces de communicatie het liefst behandelen.
  • Heb je ervaring met bedrijven zoals het onze?: Veel industrieën hebben te maken met unieke beveiligingsvereisten en nalevingsbehoeften, dus het is belangrijk om een kantoor te vinden dat de ins en outs van deze branchespecifieke richtlijnen kent.
  • Wat is uw tijdlijn?: Sommige kantoren werken liever snel, terwijl andere de voorkeur geven aan een langer, langduriger proces dat ruimte biedt voor meer flexibiliteit. Om een goede werkrelatie te garanderen, is het een goed idee voor organisaties om een bedrijf te vinden dat aansluit bij hun interne verwachtingen.

Regelmatige audits uitvoeren door een checklist voor beveiligingsaudits te volgen, is van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste cyberbeveiligingsbescherming en om potentiële risico’s binnen een IT-omgeving te identificeren. Door kwetsbaarheden te lokaliseren en deze snel aan te pakken, kunnen organisaties gefocust blijven op de innovatieve diensten die hun bedrijfsgroei stimuleren in plaats van te worstelen met vermijdbare beveiligingsincidenten.

Het team van gekwalificeerde cyberbeveiligingsingenieurs en oplossingsarchitecten van Midland Circle Cybersecurity kan organisaties van elke omvang helpen hun netwerken voor te bereiden op de strenge controle van een IT-beveiligingsaudit.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe onze beoordelings- en implementatieservices voor de beveiligingsarchitectuur uw bedrijf kunnen helpen.