Wat is Cyber Security strategie?

Als IT-Security consultant helpen wij organisaties bij het ontwikkelen van een effectieve Cyber Security strategie. Wat bedoelen we nu eigenlijk met een Cyber Security strategie? Laten we allereerst het begrip strategie definiëren.

Een Cyber Security strategie is een plan van aanpak om een bepaalde Cyberweerbaarheid te bereiken.

Hoewel het cyberbeveiligingsbeleid gedetailleerder en specifieker is, zijn cyberbeveiligingsstrategieën meer een blauwdruk voor uw organisatie om de belangrijkste belanghebbenden te begeleiden naarmate het bedrijf en de zakelijke omgeving evolueren.

Doelen voor uw cyberstrategie
Een van de meest cruciale doelen voor elke cyberbeveiligingsstrategie is het bereiken van cyberweerbaarheid. Om veerkrachtig te zijn, moeten bedrijfsleiders onthouden dat elke organisatie uniek is en een aangepaste strategieaanpak vereist. Net zoals het vertrouwen op één beveiligingsproduct of -leverancier om alle bedreigingen volledig uit te roeien, is er geen enkele cyberbeveiligingsstrategie die adequaat inspeelt op de behoeften van elk bedrijf.

Om het uiteindelijke doel van veerkracht te bereiken, vereist uw cyberbeveiligingsstrategie een mentaliteitsverandering van reactief naar proactief. In plaats van te focussen op het reageren op incidenten, benadrukken de meest effectieve strategieën het belang van het voorkomen van cyberaanvallen. Dat gezegd hebbende, elke robuuste cyberbeveiligingsstrategie stelt u ook in een betere positie om op een aanval te reageren. In het geval dat uw organisatie slachtoffer wordt, kan een succesvolle strategie het verschil maken tussen een klein incident en een groot incident.

Cyber Security strategie heeft drie subdoelen:

 1. Allereerst wil je voorkomen dat jouw IT-infrastructuur getroffen word door cyberaanvallen (preventie);
 2. Vervolgens wil je een eventuele aanval zo vroeg mogelijk in de gaten krijgen, zodat je tijdig kunt ingrijpen (detectie);
 3. En als je dan toch slachtoffer van een hack wordt, dan wil je de schade zo veel mogelijk beperken (correctie).

Een Cyber Security strategie geeft voor elk van deze drie doelen aan welke maatregelen genomen worden om deze doelen te verwezenlijken. Vanzelfsprekend dienen de gekozen maatregelen te passen bij de aard en doel van jouw organisatie.

En natuurlijk moet er een balans bestaan tussen enerzijds de kosten van de genomen maatregelen en de waarde van te beschermen assets.

Een goed ontworpen Cyber Security strategie biedt jouw organisatie een aantal voordelen. Allereerst geeft het jou en je medewerkers een duidelijke leidraad bij het maken van operationele beslissingen. Hiermee worden onnodige fouten voorkomen.

Verder maakt de strategie duidelijk hoe jij en je personeel dienen te handelen wanneer jouw onderneming te maken krijgt met een cyberaanval. Op deze wijze verklein je de impact die cybercriminelen op je bedrijf hebben. Niet alleen bespaar je op termijn een aanzienlijke hoop geld, maar kun jij ook met een gerust gevoel je richten wat je echt wilt doen.

Voordelen van proactieve cyberbeveiliging

Als het gaat om het beheersen van risico’s, is een proactieve benadering altijd superieur aan een reactieve. Maar proactief zijn, vooral wanneer nieuwe bedreigingen in zo’n alarmerend tempo worden ontdekt en gedetecteerd, is makkelijker gezegd dan gedaan.

Helaas is voor de meeste organisaties en cybersecurity-afdelingen een reactieve aanpak de norm.

Een recent onderzoek van het Ponemon Institute, waarbij 577 Amerikaanse IT- en IT-beveiligingsprofessionals werden ondervraagd, levert de cijfers op om de strijd tegen proactiviteit te onderstrepen:

 1. 69% van de respondenten gaf toe dat de beveiligingsaanpak van hun bedrijf reactief en incidentgestuurd is
 2. 56% van de respondenten uitte hun bezorgdheid over het feit dat hun IT-beveiligingsinfrastructuur hiaten in de dekking bevatte, waardoor aanvallers de netwerkverdediging konden omzeilen
 3. 40% van de respondenten volgt of meet de IT-beveiligingshouding van het bedrijf niet

Een proactieve cyberbeveiligingsaanpak geeft u niet alleen een voorsprong op aanvallers, maar kan u ook helpen de wettelijke vereisten te handhaven en zelfs te overtreffen. Proactieve strategieën bieden de structuur en begeleiding die u helpen voorbereid te blijven en eventuele verwarring te voorkomen. Nu onzekerheid en verwarring zijn geminimaliseerd, zijn maatregelen voor incidentpreventie, detectie en reactie drastisch verbeterd.

Wanneer u proactieve beveiliging omarmt, is uw organisatie in staat om:

 • Zorg ervoor dat cyberbeveiliging aansluit bij uw bedrijfsvisie
 • Bevorder een veiligheidsbewuste cultuur
 • Begrijp uw risicogebieden
 • Implementeer een beoordelingsprogramma om risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren
 • Benader beveiliging die verder gaat dan alleen naleving
 • Investeer evenveel in preventie, detectie en respons

Een cyberstrategie voor uw bedrijf ontwikkelen

5 steps to organizing cyberstrategy

Uw bedrijf runnen zonder een cyberbeveiligingsstrategie is als een spelletje meute spelen: zodra het ene incident is verholpen, duikt er een ander op.

Het ontwikkelen van een cyberbeveiligingsstrategie is al even uitdagend: u moet het tekort aan middelen aanpakken, een complexe technologiestack beheren, eindgebruikers opleiden, de verwachtingen van het bestuur beheren en streven naar naleving. Bovendien moeten alle onderdelen van de strategie samenhangend zijn; tools en bronnen die niet gesynchroniseerd zijn, kunnen het zicht op de veranderende gebeurtenissen en risico’s in het beveiligingslandschap van een organisatie beperken. Bovendien creëert een niet-geïntegreerd systeem een hoog risico op menselijke fouten, en het controleren van gegevens op meerdere consoles is ongelooflijk tijdrovend.

Succesvolle bedrijven moeten hun beveiligingsprogramma’s transformeren om beter af te stemmen op hun bedrijfs- en IT-strategieën. Effectieve beveiligingsstrategieën vereisen een op risico’s gebaseerde benadering die mensen, processen en technologieën in evenwicht houdt.

Denk eerst verder dan een enkele oplossing

Zorg ervoor dat u het verschil tussen elk van deze thema’s begrijpt wanneer u nadenkt over uw visie, strategie en roadmap.

Uw beveiligingsstrategie moet de begeleiding bieden die uw organisatie nodig heeft om aan de bovenstaande vereisten te voldoen, zodat het risico tot een acceptabel niveau kan worden beperkt door algemene IT-controles te implementeren, blootstellingen te minimaliseren en andere middelen. De beveiligingsstrategie moet zorgen voor een goede budgettering voor beveiligingsinitiatieven en een verdedigbaar prioriteringsmodel om deze initiatieven te implementeren.

Cyberframeworks en sjablonen om te overwegen

Hoewel al deze strategieplanning en het effenen van de weg naar veerkracht misschien overweldigend klinkt, zijn er verschillende kaders om u op het juiste pad te krijgen. Het NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) is misschien wel het meest populaire programma dat beschikbaar is, waarin specifieke acties worden beschreven die uw organisatie kan nemen om u op weg te helpen met strategie.

Op basis van bestaande standaarden, richtlijnen en best practices biedt de NIST CSF richtlijnen voor het identificeren, detecteren en reageren op cyberaanvallen. In feite is het een vereiste voor alle federale agentschappen. Met de NIST CSF als blauwdruk verbetert de communicatie over cyberbeveiliging over de hele linie – interne en externe belanghebbenden, leveranciers en zakelijke partners.

U kunt ook de Top 20-controles van het Center for Internet Security (CIS) en ISO 27001 van de International Standards Organization (ISO) overwegen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat frameworks zoals de NIST CSF een blauwdruk zijn. U moet het aanpassen om het af te stemmen op de bedrijfsdoelen van uw organisatie. Maar een solide raamwerk is niet zomaar een blauwdruk, het is alsof je de plannen tot een indrukwekkende structuur krijgt van een eersteklas architect.